طرف صف اول نماز جمعه نشسته ..مثلا داره به خطبه های نماز جمعه گوش می ده.یه تسبیح دستشه داره تسبیح هم میزنه...ذکر هم میگه..ماجرا وقتی جالب میشه که اون وسطا چندتا شعار مشتی هم میده..به خدا این کارا مومن بودن شما رو نشون نمیده بلکه بی احترامیتون به سخنران رو نشون میده ..انگار با زبون بی زبونی بهش میگین تو هر چی میخوای بگو من ذکرمو میگم...