به نظرم بهترین پزشک در بهترین بیمارستان بهترین جای دنیا هم باشی یا یه رفتگر توی یه روستای دور افتاده باشی یا یه سیاستمدار یا یه راننده تاکسی یا ...خلاصه هر شغلی داشته باشی با هر میزان تحصیلات وجدان کاری که نداشته باشی مهربون که نباشی و خیر بقیه رو که نخوای مفت هم نمی ارزی ...البته ببخشید که انقدر با صراحت حرف میزنم...

تازگیا یه برنامه ای میده از شبکه سه عصرا حدود ساعت 4 اسمش: مردم چی میگن.دیروز مهربون ترین راننده تهران مهمونشون بود...باورتون نمیشه حتی اگه کلمه ای حرف هم نمیزد نگاه مهربون و لبخندش به آدم انرژی مثبت میداد...

حرف آخر اینکه خوب باشیم همیشه و همه جا...خوب بودن نه پول میخواد نه مدرک تحصیلی نه هیچ چیز دیگه . فقط یه قلب کوچیک میخواد با یه صاحب خونه همیشگی به اسم خدا...