¤همیشه به خاطر داشته باش

آبی عشق ، با کنایه ها زرد نمیشود.

که حتی اگر چنین شود ...

حاصلی جز سبزی نخواهد داشت!!!

خودت را بالا بکش .

¤آنگاه که تنهایی تو را می آزارد،

به خاطر بیاور که خداوند ، بهترین های دنیا را...تنها آفریده است!

(گیلاس آبی/ میلاد تهرانی)