بازم اسفند بازم کلیشه ی تکراری رفتار نو به از لباس نو ، بازم کل کل بچه ها با استادا سر کنسل کردن کلاسا ...و یه احساس عجیب که هیچ وقت تکراری نمیشه ...
همین...................