چقدر جالبه واقعا
دروغ میگیم و بعد میگیم مهدی بیا
ریا میکنیم و بعد میگیم مهدی بیا
کلاهبرداری میکنیم و میگیم مهدی بیا
اختلاس میکنیم و میگیم مهدی بیا
غیبت میکنیم و میگیم مهدی بیا
آره بیا 
بیا تا تو رو هم مثل محمد (ص) تکذیب کنیم
بیا تا تو روهم ناجوانمردانه مثل حسین شهید کنیم
بیا تا تو رو هم سنگسار کنیم ...
امام آخرین زمین لایق تو نیست . ما لایق همنشینی تو نیستیم . نیا ...حداقل حالا نیا
خوب که شدیم ، لایق که شدیم ، بیا