این اپراتور بوووووق روزی nتا پیامک بهم میده با مضامین : 

تبریک! شما برنده شمش طلای یک کیلویی شدید

تبریک! شما در لیست برندگان خودروی پورشه قرار گرفتید

تبریک ! شما برنده ویلا در شمال کشور شدید

تبریک ! شما خیلی آدم خوش شانسی  هستید

تبریک ! شما خیلی خوشبختید که ما را دارید

تبریک ! شما سوژه ی مخ تیلیت کنی ما شده اید.................

با این وجود من از این لحظه به عنوان یک مرفه بی درد اعلام وجود میکنم...