( محمد پیامبری که از نو باید شناخت ) اسم کتابیه که چند روزی میشه خوندنشو  شروع کردم ...
این کتاب  زندگی پیامبرمونو با زبانی شیرین که به هیچ وجه خسته کننده نیست روایت میکنه ...
حتما بخونیدش ....بدون شک تجربه ی لذت بخشی خواهد بود .
نام نویسنده : کنستان ویرژیل گعورگیو
نام مترجم    : ذبیح الله منصوری