نمیدونم آقای فریدون جیرانی چه اصراری به تکرار دارند ؟ 
"مرگ تدریجی یک رویا "
"تعبیر وارونه یک رویا "
محیط فیلمبرداری هم که ظاهرا مثل سریال قبلیشون خارج از کشوره ...
خواننده تیتراژ هم که رضا یزدانی ...با ترانه ای که بویی از لطافت شعر نبرده و ملودی نه چندان جالب ...
کلا فضای این فیلمو دوست ندارم ...به نظرم وقتی اثری ساخته میشه باید  همه اقشار جامعه در نظر گرفته شوند . گناه اون بزرگواری که سواد نداره چیه ؟ با این همه زیر نویس ...
خدا بیامرزه جناب سعدی رو ... پیچیده نوشتن و آسان خوانده شدن هنر بزرگیست !جناب کارگردان !