به شدت حسادت میکنم به کسایی که چیزی برای نوشتن دارند .
هر دفعه که صفحه مدیریت رو باز میکنم مواجه میشم با وبلاگایی ک دنبالشون میکنم و اغلب هم به روزند .
چند وقتیه که به شدت با کمبود سوژه  مواجه هستم و البته کمبود واژه , کمبود ...
به امید نوشتنی دوباره ...