آخه برادر من , خواهر من , سرباز امام زمان مثلا , رژه رفتن به چه قیمتی ؟ 
به قیمت معطل کردن مردم و راهو بند آوردن ؟ 
آیا این کار درستیست ؟؟؟؟؟؟؟