تعریف من از جامعه آزاد جایی است که :


اگر کسی نخواهد همرنگ جماعت شود،


در امنیت کامل باشد. 

"هر کی این جمله رو گفته دمش گرم "

#یاد بگیریم به نظرات هم احترام بزاریم.

#مهربونی تاثیر گذارتر از خشونت و بی منطقیه .

#ادبیات ما ، عکس پروفایلمون و حتی اسمی که در فضای مجازی انتخاب میکنیم نشون دهنده بخشی از شخصیت ماست .

# دوست عزیز ، شما هر چی رو بخوای محدود کنی جلوی یه چیزو نمیتونی بگیری و اون اندیشه است .

# من عقاید خودم رو دارم . شما هم همینطور . من میتونم به عقاید شما گوش بدم . نظراتتونو بشنوم . نقد بشم . و در نهایت بهترین گزینه رو انتخاب کنم .

# زندگی همیشه جشن تولد و خنده و پولداری و بی خیالی نیست ... بعضی واقعیت ها هست ک هر کاریش کنی بازم هستن و بد بختانه تلخ هم هستن . یاد بگیریم واقعیت ها رو قبول کنیم . ایده آل گرا بودن همیشه هم خوب نیست ... 

#حرف آخر : شاعر میفرماد : بی ادب محروم ماند از لطف حق